X
تبلیغات
زولا

علی رزاقی | Ali Razzaghi

طراحی لوگو با ایده مناسب

تابه حال به نشان هاى تجارى و لوگوهاى شرکت ها

و سازمان ها و حتى شبکه هاى تلویزیونى توجه کرده اید؟

برخى از این لوگوها بسیار ساده است و نشان م ىدهد

طراحى آنها نیازمند به کارگیرى روش ها و نرم افزارهاى

پیچیده طراحى نیست، بلکه ترکیبى از ایده ها و خلاقیت

شما مى تواند با چند خط منحنى یا حتى یک دایره،

لوگویى منحصر به فرد و ماندگار را خلق کند!

بسیارى از کاربران مى توانند یک لوگوى زیبا را

خلق کنند، اما گاهى اوقات این کاربران فقدان ایده

را دلیلى بر ناتوانى در ایجاد یک لوگو مى دانند! نرم افزارEximiousSoft Logo Designer

براى این دسته از کاربران طراحى شده است. البته این نرم افزار، ابزارى 

بسیار عالى براى طراحان و فعالان در این حرفه نیز به شمار م ىرود، چرا که حتى این افراد نیز گاهى اوقات با

مشاهده یکى از ایده ها و طرح هاى موجود در مجموعه هاى این نرم افزار مى توانند لوگویى جذاب تر و ماندگارتر را

ایجاد کنند.

این نرم افزار همه ابزارهاى موردنیاز براى طراحى لوگو با بالاترین کیفیت به صورت وکتور را در اختیار شما قرار

م ىدهد و از مجموعه طرح ها و اشکال مختلفى در زمینه هاى متعدد اعم از تکنولوژى، بازرگانى، بهداشت و سلامت،

ورزشى، آموزشى، تجارى، گردشگرى، سازمانى، موادغذایى و ... پشتیبانى مى کند.

http://www.eximioussoft.com/ELDSetup.exe